Beoordelen

Het evaluatieschema dat gebruikt wordt tijdens deze WebQuest is van belang voor de leerlingen om te controleren op welke punten er goed gescoord wordt en welke punten aandacht verdienen. Als docent kunt u middels het evaluatieschema het team beoordelen
op een zestal onderdelen. Bij elk onderdeel kan er een maximale score behaald worden;
dit is per onderdeel variërend. De maximale score wordt bereikt wanneer een onderdeel
tot de categorie Uitstekend  behoort. In totaal kunnen er 100 punten behaald worden, wat gelijk staat aan het cijfer 10.

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome