Conclusie


Als het goed is hebben uw leerlingeneen drietal verschillende fossielen kunnen
determineren met behulp van de websites. Ze hebben meer kennis over enkele klimaten
die geheerst hebben in het gebied dat we als Zuid-Limburg kennen en ze weten hoe
het landschap eruit heeft gezien in verschillende tijdperken.

In een rolspecifieke taak hebben de leerlingen onder andere geoefend met het verdelen
van taken, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, compromissen sluiten, gericht informatie zoeken en belevend schrijven.

Wilt u dat uw leerlingen meer te weten komen over Nederland en haar verschillende landschappen? Breng dan eens een bezoek aan een Natuur Historisch Museum.

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome