Deze website
Deze WebQuest is gemaakt door A.C.G. van Voorden en S.T.L. Konijn en dient als eindproduct van de Master cursus 'Vakdidactiek' 2011, gedoceerd door Mevr. drs. M. Hage-Droppers verbonden aan de Hogeschool Utrecht.


Gebruikte Literatuur
Alblas, Gert en Roel Heinstra en Hans van de Sande (1995), Sociale psychologie voor het onderwijs, Groningen, Wolters-Noordhoff

Baars, G.J.A. e.a. (2009), Handboek vakdidactiek aardrijkskunde, Landelijk Expertisecentrum M&M-vakken, Amsterdam

Bosselaar, Patricia en Suske de Kloe (2002), Dynamische websites masterclass, Site Wide Management Ltd./Pearson Education Benelux


Bradshaw, Michael en Ruth Weaver (1993), Physical Geography An Introduction to Earth
Environments, St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.

Geerligs, Titus en Tjipke van der Veen (1996), Lesgeven en zelfstandig leren, Assen: Van Gorcum & Comp bv

Lowery, Joseph W. (2003), Dreamweaver MX het complete handboek, Schoonhoven:
Academic Service

Marzano, R. & Miedema, W. (2010), Leren in 5 dimensies, Koninklijke van Gorcum BV, Assen

Röhner, Roel en Hans Wenke (1999), Leve de school, Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV

Röhner, Roel en Hans Wenke (2002), Dalton-onderwijs, Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV

Wolters-Noordhoff (2008) De Grote Bosatlas 53e editie, Groningen, WN Atlas Productions


Copyright verklaring
© Copyright 2011   www.klimaten.nl   A.C.G. van Voorden & S.T.L. Konijn

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.
Deze website mag evenmin worden gebruikt voor andere doeleinden dan: 
1) Lesmateriaal voor het middelbaar onderwijs.                                           
2) Voorbeeldmateriaal voor docentenopleidingen.

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome