Introductie  

Leerlingen uit klas vier Havo en VWO weten door middel van de gebruikte lesmethoden
welke klimaten er op aarde aanwezig zijn. Maar hoe zag het klimaat er in Nederland uit
toen bijvoorbeeld de Mosasauriërs nog aanwezig waren? Of hoe zag Nederland eruit
voordat de stuwwallen werden gevormd? Om leerlingen meer kennis te laten vergaren
over verschillende klimaten en landschappen waar Nederland en vooral Zuid-Limburg
mee te maken heeft gehad in de loop der tijd, is deze Aardrijkskundige WebQuest
gemaakt.

Bij deze WebQuest komt het erop neer dat leerlingen door middel van het determineren
van een drietal fossielen bij verschillende geologische perioden terecht komen. Van elke geologische periode wordt bepaald welk klimaat er heerste en wordt er beschreven hoe
het landschap eruit zag met de bijbehorende flora en fauna.

Om te voorkomen dat door goed speurwerk in de html code leerlingen erachter komen
welke fossielen en geologische perioden gebruikt worden, is deze informatie nergens opgenomen op deze website. Wilt u als docent deze informatie in uw bezit krijgen,
kunt u deze per e-mail aanvragen via het adres: info@klimaten.nl   

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome