Proces

Elke WebQuest is opgebouwd uit verschillende onderdelen waarbij het onderdeel Proces weergeeft welke stappen de leerlingen doorlopen om tot het eindproduct te komen.

Stap 1 -- RolVerdeling
1  U verdeelt de klas in tweetallen. In eerste instantie zullen de leerlingen hier tegen     protesteren, maar als u ze zelf laat kiezen zijn het altijd dezelfde leerlingen die met
    elkaar samenwerken. Dit komt het differentiëren binnen de klas niet ten goede.
2  Laat de leerlingen zelf de rollen kiezen.
3  Wijs de leerlingen op de verantwoordelijkheden die de rollen met zich meebrengen.
4  Laat leerlingen de checklist en het logboek uitprinten, of u deelt deze formulieren
    zelf uit.
5  De rollen van Researcher en Collector behoren tot het eerste gedeelte van het
    proces. In dit gedeelte gaan de leerlingen informatie zoeken op het Internet. Voor
    het eerste gedeelte hebben de leerlingen 2 lesuren.
6  De rollen van Copywriter en Art-director behoren tot het tweede gedeelte
    van het proces. Tijdens deze laatste les wordt de gevonden informatie verwerkt tot
    informatiebord.

7  Wijs leerlingen erop dat ze regelmatig gevonden teksten en afbeeldingen opslaan.

Stap 2 -- Fossielen bestuderen
1  Tijdens deze stap gaan de leerlingen kort de fossielen bestuderen.
2  Via een muisklik op de link:
Bekijk de Fossielen , komen de leerlingen bij de foto's
    van de fossielen terecht.
3  De tijd voor deze stap is 1 minuut per fossiel.


Stap 3 -- Fossielen determineren
1  Tijdens dit onderdeel gaat het team de drie fossielen determineren.
2  Door middel van gegeven websites zoeken de leerlingen zoveel mogelijk informatie
    over de fossielen op.
3  Als de fossielen verkeerd gedetermineerd worden, kan dit gevolgen hebben voor het
    verdere proces. Controleer als docent of de fossielen correct benoemd zijn.


Stap 4 -- Geologische periode bepalen
1   Elk fossiel komt uit een verschillende geologische periode waarin het landschap
van Zuid-Limburg vorm heeft gekregen.
2 Door het openen van de Google Earth opdracht krijgen leerlingen inzicht in de
breedteligging van Nederland in de geologische geschiedenis en de leerlingen
dienen deze informatie te verwerken in het eindprodukt.


Stap 5 -- het Klimaat bepalen
1  Elk team gaat bij deze stap het klimaat bepalen uit de tijd dat het fossielen nog tot de
    levende flora en fauna behoorde.
2  Dit is de laatste stap van elk team m.b.t. tot het zoeken naar en verzamelen van     informatie op het Internet.
3  Naast het bepalen van het klimaat gaan de leerlingen ook landschapskenmerken
    opzoeken.
4  Wijs leerlingen erop dat ze de volgende les geen tijd meer hebben om informatie te
    zoeken.


Stap 6 -- Teksten schrijven
1  Dit is het uitvoerende gedeelte van het proces.
2  Hoewel de Copywriter verantwoordelijk is voor het schrijven van de teksten, is het de     bedoeling dat de Art-director ook betrokken is bij het ontwikkelen van de teksten.


Stap 7 -- Informatieborden maken .
1 Leerlingen mogen naar wens een tekstverwerkingsprogramma en of fotobewerkingsprogramma naar keuze gebruiken.


Stap 8 -- Inleveren
1  De informatieborden + het logboek worden voorzien van de namen van de leerlingen     ingeleverd. U kunt beginnen met het bepalen van het eindcijfer.
2  Meer informatie over het bepalen van het cijfer vindt u bij het onderdeel Beoordelen.


InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome