Evaluatieschema

Onvoldoende

Bijna Voldoende

Voldoende
Uitstekend
Punten
Onderdeel
-1-
Het efficiënt gebruik maken van het Internet om aan de benodigde informatie te komen voor de inhoud van de informatie-
borden
Het team heeft niet of nauwelijks de Internet bronnen
gebruikt.
De gevonden informatie is summier en
wijst op het oppervlakkig bekijken van de websites.
Het team heeft maar enkele bronnen grondig bestudeerd. Hierdoor is er te weinig informatie gevonden. De gevonden informatie is
matig
Het team heeft
meerdere bronnen bestudeerd maar ook te maken
gehad met tijdsdruk en dit heeft gevolgen
gehad voor het
verdere proces.
De gevonden informatie is
goed.

Het team heeft zeer effectief gebruik gemaakt van het Internet. Er zijn duidelijk verbanden tussen de websites gelegd. De gevonden
informatie is
perfect.

   10
-2- 
Correctheid van de
gegevens van
de
fossielen en geologische perioden
Geen enkel
fossiel
is herkend of
voorzien van de
goede benaming.
De geologische
perioden zijn fout
of niet benoemd.
Eén fossiel en/
of geologische
periode is incorrect.
     - Of -
Alle fossielen
zijn benoemd
met alleen de Nederlandse naam. Er is verder geen andere informatie omtrent de fossielen en
perioden
verwerkt.
Alle fossielen
zijn herkend en voorzien van
zowel de
Latijnse als de Nederlandse naam.
De geologische perioden zijn
benoemd en
gekoppeld aan
de fossielen.
Alle fossielen
zijn herkend en voorzien van
zowel de
Nederlandse als
Latijnse naam.
De geologische perioden
én
hoofdtijdperken
zijn benoemd en gekoppeld aan
de fossielen.
Bij elk fossiel zijn ook enkele
biologische kenmerken genoemd.
  20

-3-
Beschrijving
van het
Klimaat en
het Landschap
van de
gevonden
geologische
perioden

Er is maar één klimaat
benoemd. Er staan wat losse termen op papier waar de lezer niet mee uit de voeten kan.
Alle klimaten zijn beschreven met behulp van het Köppensysteem. Er staan wat losse termen over het klimaat en het landschap, waar de lezer niet mee uit de voeten kan.
Bij elke periode is het klimaat goed beschreven met behulp van het Köppensysteem. Hier en daar had de beschrijving van het landschap vollediger gekund.
Alle gegevens over het klimaat, landschap en perioden zijn verwerkt tot een goede en pakkende tekst.
Er is goed gebruikt gemaakt van het
Köppensysteem.
De breedteligging
van Nederland is
gekoppeld aan de juiste periode.
  30

-4-
De geschreven tekst is informatief, duidelijk en volgens de regels van de Nederlandse taal geschreven
Er is geen variatie in de zinsopbouw. Er zitten veel stijlfouten in de tekst. Het zijn meer losse zinnen dan een geheel. De tekst als geheel is beneden niveau geschreven.
De tekst is simpel geschreven. Er treedt geen beeldvorming op door het lezen van de tekst. Er zitten weinig tot geen stijl- en/of grammaticale fouten in. De tekst is minder dan een half a4 in lengte. De tekst is weloverwogen geschreven. Er is een goede leesbare tekst gemaakt. De tekst is duidelijk geschreven.
De tekst is weloverwogen geschreven. Er is een goede leesbare tekst gemaakt met een afwisselende zinsopbouw. De lezer kan een duidelijk beeld
vormen door
het lezen van de tekst.
  15
-5-
Originaliteit van het uiterlijk van de
informatie-borden
Er is enkel een half a4 papier ingeleverd met tekst. Er ontbreken foto's en of tekeningen.
De informatieborden zijn simpel van
opmaak doordat
de tekst uit 1
geheel bestaat.
Er is 1 afbeelding gebruikt.
Het geheel heeft een kale uitstraling.
De informatieborden zien er aantrekkelijk uit. De afbeeldingen
zijn in overeenstemming met de tekst op het bord geplaatst.

De informatieborden
hebben een
aansprekende
lay-out en een goed ruimte gebruik van de
afbeeldingen.

  15
-6-
Samen-
werking
en
Rolverdeling
De teamleden
voelen geen
verantwoordelijk-heid voor het eindproduct.
Er is weinig
communicatie
over en weer
en de
rolverdeling is
niet naar voren
gekomen tijdens
het proces. De docent is vaak
ten hulp gevraagd.
De teamleden hebben moeite
met de
rolverdeling en de verantwoordelijk-heid van elke rol.
Eén persoon heeft duidelijk harder gewerkt dan de ander. Er is meerdere keren
hulp gevraagd
aan de docent.
 
Groepsleden hebben duidelijkheid en overeenstemming bereikt ten aanzien van de rollen. De samenwerking en communicatie tussen de teamleden was goed. De problemen zijn door het team grotendeels zelf opgelost. De docent is minimaal aangesproken voor hulp. De teamleden
toonden duidelijk
respect voor elkaar
en elkaars mening.
Elk teamlid hield
zich aan de verantwoordelijk-
heden tijdens deze WebQuest. De samenwerking was uitstekend en een ieder heeft in gelijke mate aan het product gewerkt.
  10

 

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome