Wat is een WebQuest?

Een WebQuest is een online lessenserie waarbij leerlingen al samenwerkend en in een rolspecifieke taak een onderzoeksmatige opdracht moeten maken. De lessenserie staat in
zijn geheel op het Internet en deze is op haar beurt weer de bron van informatie die
nodig is om de WebQuest te voltooien.

Het principe van een WebQuest is in 1995 bedacht door professor Bernie Dodge, werkzaam aan de San Diego State University. Bernie Dodge wilde de docenten in de Verenigde Staten
van Amerika een lesmodel aanbieden waarbij het gebruik van het Internet centraal zou komen te staan. Een WebQuest is een goed voorbeeld van "Web Based Learning". Met andere
woorden: het leren op het Internet via de informatiebronnen en communicatiemogelijkheden die het Internet biedt.

Het einddoel van een WebQuest is het ontwikkelen van een product dat de opgedane kennis over een onderwerp of over een probleem naar voren laat komen.
Naast het concept WebQuest zijn er tegenwoordig ook steeds meer GeoQuests te vinden op het Internet. Een GeoQuest is een geografisch getinte WebQuest. In dat opzicht is deze WebQuest eigenlijk een GeoQuest.

Voor meer informatie over een WebQuest kunt u terecht op de website van Bernie Dodge.
Webquest.org

 

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome