Introductie

De kaart bij het onderdeel Top geeft verschillende vindplaatsen weer van recent
gevonden fossielen in de regio Zuid-Limburg. Bijna elk gevonden fossiel is inmiddels gedetermineerd en in kaart gebracht door medew
erkers van het Natuur Historisch
Museum van Maastricht en zijn tevens daar te bewonderen.

Bij een drietal fossielen is dit niet gelukt en het is nu aan jou om als specialist voor
het museum op te treden. Zij hebben jou de opdracht gegeven om samen met een
klasgenoot informatieborden bij de drie onbekende fossielen te maken.


Ga nu naar Taak.

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome