Leerpunten

Tijdens deze WebQuest koppelen leerlingen hun voorkennis aan de nieuwe leerstof,
verwerven ze nieuwe kennis en oefenen ze met nieuwe en bekende vaardigheden.

Deze webquest is toepasbaar binnen het onderwijsmodel van Marzano:
Leren in vijf dimensies - moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs.
Bij het werken met dimensies komen kernvragen naar voren die het werken
met een webquest rechtvaardigen:

Dimensie 1 (Motivatie, een positieve houding te aanzien van school en leren):
- Hoe helpen we leerlingen om betrokkenheid bij het eigen leren te ontwikkelen?

Dimensie 2 (Nieuwe kennis verwerven en integreren):
- denken: Over welke inhoudelijke kennis hebben we het?
- doen: Over welke vaardigheden hebben we het?

Dimensie 3 (Kennis verbreden en verdiepen):
- Welke leeractiviteiten gebruiken we om leerlingen te helpen kennis te verbreden en te verdiepen?

Dimensie 4 (Kennis toepassen in betekenisvolle situaties)
- Welke producten gaan leerlingen maken?
- Hoe gaan zij daarbij samenwerken?

Dimensie 5 (Reflectie):
- Welke denkgewoontes gaan we benadrukken?


Vanuit de kerndoelen Tweede fase sluit deze WebQuest aan op de volgende domeinen:
Subdomein A1, C1, C2 & E2


InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome