Proces

Dit proces is een stap-voor-stap handleiding die je volgt om de fossielen te
determineren en voor elk fossiel een geologisch correct informatiebord te maken.

Elk teamlid heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in een rolspecifieke taak.

De tijd voor het uitvoeren van deze WebQuest is relatief kort: drie lesuren.
Je hebt 2 lessen voor het zoeken naar en het verzamelen van de benodigde informatie.

De laatste les is bestemd voor het uitwerken van de gevonden informatie.

Kijk regelmatig tijdens deze WebQuest naar het onderdeel Evaluatie, om te zien op
welke punten je goed scoort en welke punten aandacht verdienen. Bij elk onderdeel
kan er een maximale score behaald worden. Dit is per onderdeel variërend. De
maximale score wordt bereikt wanneer een onderdeel tot de categorie Uitstekend  
behoort. In totaal kunnen er 100 punten behaald worden, wat gelijk staat aan het
cijfer 10.


Lees eerst alle stappen van het proces en het onderdeel evaluatie helemaal door,
voordat je aan de slag gaat.
Het werken in een team bestaat uit samenwerking en taakverdeling. Dit om de korte
tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Tijdens deze WebQuest zijn de volgende vier
rollen te verdelen:

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

De rollen van Researcher en Collector behoren tot het eerste gedeelte van het proces en
de rollen van Copywriter en Art-director tot het tweede gedeelte. Elk teamlid heeft zowel
een rol in het eerste gedeelte als in het tweede gedeelte. Beweeg met je cursor over de verschillende rollen voor meer details.

 

Logboek + Checklist
Tijdens deze WebQuest houden jullie een Checklist en een Logboek bij.

In het Logboek noteren jullie wie welke rol heeft en wat hij of zij gedaan heeft tijdens
de WebQuest. Zie ook Stap 8.

De checklist is een handig hulpmiddel om het overzicht in de hoeveelheid gevonden
informatie te behouden.

Klik op de onderstaande links om de benodigde pagina's te openen en print de
formulieren uit.

                                    Logboek               Checklist

 


Er zijn drie fossielen die je moet determineren. Bij deze stap gaan jullie eerst de
fossielen bestuderen. Per fossiel gaan jullie 1 minuut brainstormen over wat je ziet
of denkt te zien.   

Bekijk de Fossielen


Bij deze stap gaan jullie de drie fossielen determineren. Probeer zo veel mogelijk
informatie te vinden over de fossielen. Maak gebruik van de websites bij het onderdeel
Bronnen.
Elk fossiel verschilt in ouderdom. Het is jou taak om van elk fossiel te achterhalen uit
welke geologische periode deze afkomstig is. Bij elke periode moet je ook met Google

Earth de breedteligging van Nederland bepalen.
Door het vinden van de correcte periode en de breedteligging kun je ook de ouderom
van de drie fossielen globaal bepalen.

Klik hier voor de Google Earth opdracht.

Je bent nu bij de laatste stap aangekomen van het eerste gedeelte van deze WebQuest.
Bij deze stap ga je de klimaten bepalen die bij de gevonden geologische perioden horen.
Zoek zoveel mogelijk informatie op over de kenmerken van het klimaat behorende bij
de
gevonden geologische tijden.
Ook de belangrijkste kenmerken van het landschap en de flora en fauna dienen tijdens
deze stap opgezocht te worden.In dit Tweede gedeelte van de WebQuest gaan de Copywriter en de Art-director aan de slag. Kijk bij de rolverdeling voor eisen die bij de rollen horen.
De Copywriter gaat aan de hand van de Checklist en de verzamelde informatie uit de voorgaande stappen een pakkende en informatieve tekst schrijven behorende bij
de fossielen.
Naast het helpen schrijven van de teksten, gaat de Art-director aan de slag met het
maken van informatieborden waar de teksten en foto's/tekeningen op komen te staan.
Enkele aandachtspunten:

De informatieborden zijn visueel aantrekkelijk en elk fossiel heeft een eigen
informatiebord.
De indeling van de tekst en de afbeeldingen staat vrij naar eigen keuze;
mits het op een a4 papier past.
Voordat je de Informatieborden en het Logboek inlevert maak je eerst een
puntenlijst met daarbij een beargumenteerde waardering welk cijfer je denkt te
krijgen voor deze WebQuest. Onderaan het Logboek is een tekstvak waar je kort
en bondig voor elk onderdeel (van het evaluatieschema) een argumentatie geeft hoeveel punten je denkt te scoren. Alle punten bij elkaar opgeteld deel je door 10 om tot een
cijfer te komen. De docent zal jullie score per onderdeel overnemen als hij of zij tot
dezelfde score per onderdeel komt.

 

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome