Hoe werkt het?

Elke WebQuest hanteert het vaste patroon: Top, Introductie, Taak, Proces, Evaluatie en Conclusie. Een WebQuest dient dus stapsgewijs uitgevoerd te worden, beginnend bij Top en dan steeds een stapje verder. Tijdens de WebQuest worden duidelijke instructies gegeven wat er verwacht wordt, in welke volgorde, tips, de manier van presenteren en welke bronnen gebruikt kunnen worden.
Belangrijk tijdens het uitvoeren van deze WebQuest is het regelmatig bestuderen van het evaluatieschema om te bepalen of je op de goede weg bent. Dit schema wordt tevens door de docent gebruikt ter beoordeling van het eindproduct en de wijze waarop dat product tot stand gekomen is.


Beoordeling
Het staat elke docent natuurlijk vrij om zelf te bepalen hoe het cijfer, dat je krijgt voor het maken van deze WebQuest, meetelt. De richtlijn is om het cijfer mee te laten tellen als een repetitiecijfer.

InleidingWebQuestDocenten HandleidingE-mailHome